Thursday, 9 August 2012

1.2 GANGGUAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID


1.2 Gangguan Emosi Dalam Kalangan Murid

Guru di dalam kelas memainkan peranan yang penting bagi mengekalkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan sama. Oleh itu, guru haruslah mengambil tahu masalah emosi yang dihadapi oleh murid. Murid yang sering mengalami masalah emosi didalam kelas, akan menunjukkan tingkah lakuyang pasif seperti menyendiri. Berikutan dengan situasi ini, maka jelaslah bahawa murid tersebut mempunyai konsep kendiri yang rendah serta menghadapi masalah dalam pergaulan.

murid - murid di dalam kelas


Murid yang mengalami masalah emosi, mampu memberikan kesan negatif kepada pencapaian akademiknya. Hal ini mampu menjejaskan hubungan murid dengan orang lain dan keupayaannya belajar sebagai seorang murid.

Tanggungjawab guru adalah mengenal pasti gangguan emosi muridnya dan mengambil langkah – langkah tertentu untuk mengatasinya.
Kanak – kanak yang mengahadapi gangguan emosi biasanya


  • Tidak berupaya untuk berinteraksi secara normal dengan kanak – kanak lain. Tingkah laku mereka adalah lebih bersifat keanak –anakan dan tidak mengikut tahap umur mereka.


  • Ada kalanya mereka didapati liar dan ganas, tidak mempunyai sifat sabar dan kerap mengamuk. Hal ini bermakna murid yang mengalami masalah emosi sering menunjukkan tingkah laku kurang sesuai dengan situasi normal. 

salah satu tingkah laku murid masalah emosi


0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates