Tajuk - Tajuk


.                  TAJUK – TAJUK DALAM GURU DAN CABARAN SEMASA


TAJUK GURU DAN CABARAN SEMASA
EDU 3109

           
Minggu/url blog

Tajuk/  Topik


  M1      Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
Integrasi nasional
Pendemokrasian pendidikan

M2

INTERNSHIP

M3

INTERNSHIP

M4

INTERNSHIP

M5

INTERNSHIP


M6 (sila layari blog di bawah)

  Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
    Tonggak pendidikan UNESCO
 Globalisasi dalam pendidikan

                                  
M7 (sila layari blog di bawah)

  Isu Dan Cabaran  Pendidikan Semasa
      Kepelbagaian  budaya
      Pengaruh perkembangan Teknologi
      Maklumat dan Komunikasi

                                       

M8 (sila layari blog di bawah)

      Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa
      Gejala sosial

     Guru Dan Perundangan (4 jam)
      Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993   
     (Pindaan 2002)
                

M9 (sila layari blog di bawah)

      Guru Dan Perundangan (1 jam)
                      Akta Pendidikan 1996 
M10


M11 (sila layari blog di bawah)
      Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid  
     (2 jam)
      Tanda-tanda awal gangguan emosi              
      Langkah-langkah menangani gangguan 
      emosi  
      Hak Asasi kanak-kanak 

M12 (sila layari blog di bawah)

      Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru
       Stress
       Burn out
     Langkah-langkah pengurusan tekanan
     emosi


M13 (sila layari blog di bawah)

      Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan
      Strategi pengajaran inovatif
      Penggunaan teknologi dalam pengajaran
      Perkembangan persekitaran pembelajaran

                                                 
M14 ( sila layari blog di bawah)

      Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan
      Rekabentuk resos
      Rekabentuk pentaksiran dan penilaian 


M15 ( sila layari blog di bawah)
   

      Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan
        Pengurusan inovasi dan  strategi  
        perubahan

M16 ( sila layari blog di bawah)

      Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan
         Adaptasi pelbagai inovasi dan   
         perubahan 
  

     sumber rujukan : http://kamipelangi.blogspot.com/


 1.  PENGENALAN

Tekanan Emosi Terhadap Kanak kanak
 • ·         Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.
 • ·         Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.
 • ·         Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.
 • ·         Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.

       2.     ASPEK EMOSI

·         aspek emosi yang sukar dilihat pada murid ialah seperti berikut:


 •  Ø empati iaitu memahami orang lain secara mendalam
 •  Ø mengungkapkan dan memahami perasaan
 •  Ø mengendalikan amarah
 •  Ø kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari
 •  Ø kemampuan untuk menyesuaikan diri
 •  Ø disukai oleh orang lain
 •  Ø kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling
 •  Ø semangat setiakawan
 •  Ø keramahan


·         Kebiasaannya seseorang yang merasa emosinya terganggu adalah kerana sebab seperti yang berikut;

· Kecemasan dan marah
· Sukar tunjukkan emosi tertentu
· Alami kesulitan
· Konflik
· 2 jenis;
·     Positif
·     negatif

 Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu;
 • .      gangguan emosi ringan
 •        gangguan emosi sedarhana
 •        gangguan emosi berat

3       3. Punca Gangguan Emosi

· Persekitaran sekolah
· Gaya pengajaran guru
· Peristiwa dalam keluarga
· Pengaruh keluarga
· Pengaruh rakan sebaya
· Tindakan guru

    Tanda-tanda masalah emosi dan sosial dalam kalangan pelajar adalah seperti yang berikut;

 • ·         tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasabah
 • ·         selalu mengantuk  atau tertidur di dalam kelas
 • ·         sentiasa kelihatan letih
 • ·         kerap sakit perut
 • ·         mudah diserang penyakit
 • ·         duduk dalam keadaan yang tidak selesa
 • ·         pencapaian akademik yang semakin merosot
 • ·         sering berasa cemas, takut dan benci
 • ·         konsep kendiri yang lemah
 • ·         bertindak tidak wajar disebabkan tekanan perasaan
 • ·         cepat marah
 • ·         suka bergaduh
 • ·         kerap berbohong
 • ·         bertindak liar untuk menarik perhatian
 • ·         tindak balas kurang matang
 • ·         berperawakan ganjil
 • ·         membela diri secara tidak menentu
 • ·         menunjukkan perasaan dengki
 • ·         mengkritik secara keterlaluan
 • ·         suka termenung atau berkhayal
      4.      Langkah-langkah Menangani Gangguan Emosi

· Peranan ibu bapa
· Tindakan guru
· Gaya pengajaran
· Kepimpinan guru
· Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar
· Kerjasama
· Penerapan nilai
· Suasana ceria
· Penerangan jelas        5.      Hak Asasi Kanak-kanak;

·         Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan;


 • Ø   semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama.
 •  
 • Ø   kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi
 •  
 • Ø   orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas, mendesak untukmengakhirkan pengasingan.
 •  
 • Ø   tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka.     6.      Antara Hak Setiap Kanak-Kanak adalah seperti yang berikut;


 •                      untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan;
 •                      untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi;
 •                      untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai;
 •                      untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan      
 •                      sihat;
 •                      untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri;
 •                      untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah;
 •                      untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan   
 •                      bahaya;
 •                      untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan;
 •                      untuk berupaya mengekspresi pandangan  sendiri.


     7.   Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak;

·                    Perkara 2: tiada diskriminasi
·                    Perkara 3: diberi pelindungan
·                    Perkara 6: hak untuk hidup
·                    Perkara 13: kebebasan bersuara
·                    Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang
·                    Perkara 23: menikmati kehidupan
·                    Perkara 28:Hak pendidikan
·                    Perkara 29: halatuju pendidikan
·                    Perkara 30: hak dalam komuniti
·                    Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi
·                    Perkara 34: tiada eksploitasi
     8.     Hak kanak-kanak:Seksyen 17

·                    Dilindungi dari segi fizikal
·                    Tiada penganiayaan
·                    Pergaulan yang sihat
·                    Hak kesihatan
·                    Kemudahan bekalan makanan
·                    Elak penderaan emosi

0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates