Pengenalan


Guru dan Cabaran Semasa merupakan subjek yang wajib diambil oleh guru pelatih dalam menjalani latihan perguruan di semester 8. Ia merupakan subjek yang mendedahkan pengetahuan mengenai isu - isu semasa kepada bakal guru sebelum menempuh arus pendidikan yang kian mencabar. Pembinaan blog ini adalah untuk memenuhi kehendak bagi kerja kursus EDU 3109.

Kami telah mendapat tajuk TEKANAN EMOSI DI KALANGAN MURID. Perbincangan akan dilaksanakan bagi mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

  1. Mengenal pasti tanda-tanda gangguan emosi murid.
  2. Menganalisis langkah -langkah menangani masalah gangguan emosi.
  3. Menerangkan hak-hak asasi kanak - kanak.

KERANGKA KONSEP

  

0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates