Thursday, 9 August 2012

1.4 Langkah – Langkah Menangani Masalah Gangguan Emosi di Kalangan Murid.


1.4 Langkah – Langkah Menangani Masalah Gangguan Emosi di Kalangan Murid.

Program – program pendidikan sebagai sokongan dalam pembentukkan tingkah laku. Program ini bertujuan membantu mereka yang mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik, membangunkan kemahiran sosial, meningkatkan kemahiran dalam mengawal tingkah laku dan meningkatkan konsep kendiri.

Murid yang mengalami masalah psikologi perlu mendapat khidmat sokongan daripada kaunseling.

Murid perlu diberi bimbingan kerjaya supaya dapat meningkatkan konsep kendiri yang lebih positif

Kerjasama daripada ibu bapa sangat penting bagi meningkatkan akademik murid dari masa ke semasa.

Guru menggunakan modifikasi tingkah laku yang bersesuaian dengan murid. Peneguhan positif diberikan kepada tingkah laku yang baik, manakala dendaan diberikan kepada tingkah laku negatif.

Murid mendapat pendedahan yang maksimum mengenai cara meningkatkan kecerdasan emosi dengan lebih berkesan. 

Guru mahir dalam mengawal kelas melalui pendekatan peraturan. Murid perlu jelas dengan peraturan - peraturan yang telah disediakan oleh guru. 

Murid perlu diberi peluang mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Seterusnya diberi peluang untuk memperbaiki kesalahan tersebut

Berikut dinyatakan persamaan dan perbezaan antara emosi guru dan murid


0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates